UNICEF Punčke iz cunj na ogled postavi

Objavljeno .

V tem tednu, ko obeležujemo svetovni in evropski teden cepljenja, smo odprli dobrodelno prodajno razstavo UNICEF-ovih Punčk iz cunj. Razstava je na ogled v Mestni hiši v Ljubljani, vsak dan od 8. do 20. ure, vse do 5. maja. Gre za prav poseben projekt, saj vsaka punčka predstavlja otroka v državi v razvoju, ki potrebuje cepljenje. Punčko lahko posvojite in omogočite cepljenje enega otroka proti šestim nevarnim otroškim boleznim.

Na razstavi sodelujemo s svojimi lepoticami in lepotci tudi Lipovke, v štirinajstih letih smo jih izdelale 2600.

Več si oglejte spodaj v besedi in fotografiji iz prispevka UNICEF Slovenija.

UNICEF-ove Punčke iz cunj rešujejo otroška življenja

Še vse do 5. maja lahko v Mestni hiši v Ljubljani posvojite UNICEF-ovo Punčko iz cunj in otroku, ki potrebuje pomoč, omogočite zdrav začetek v življenju.

Punčke iz cunj so eden najbolj priljubljenih in uspešnih dobrodelnih projektov v Sloveniji, kjer letos praznujejo že 14. rojstni dan. Vsaka punčka je posebna, saj predstavlja otroka v državi v razvoju, ki potrebuje cepljenje. Punčko lahko posvojite in jo odnesete domov (ali jo podarite najdražjim), z vašo donacijo pa UNICEF zagotovi cepljenje enega otroka proti šestim nevarnim otroškim boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus).

Vsako minuto trije otroci na svetu umrejo zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem. Zato UNICEF-ove Punčke iz cunj resnično rešujejo življenja. S projektom je UNICEF Slovenija v 14 letih omogočil cepljenje več kot 18.100 otrok; to je za več kot 750 osnovnošolskih razredov otrok.

Razstava je na ogled vsak dan (tudi med vikendom in prazniki) od 8. do 20. ure.

Več o Punčkah iz cunj: http://bit.ly/punckaizcunj

Fotografije: utrinki z odprtja razstave Punčke iz cunj v Mestni hiši v Ljubljani; foto: UNICEF Slovenija

puncke 04 2017 1
Nacionalni ambasador UNICEF-a Slovenija Lado Leskovar z Otroškim pevskim zborom RTV Slovenija

puncke 04 2017 2
Punčke iz cunj že vse od začetka tega dobrodelnega projekta podpira Lado Leskovar
puncke 04 2017 3
S Punčkami iz cunj je UNICEF Slovenija v 14 letih zagotovil cepljenje že za več kot 18.100 otrok

puncke 04 2017 4
Vsaka Punčka iz cunj predstavlja otroka v državi v razvoju, ki potrebuje cepljenje

In še album fotografij - foto Miran Klavora

Nagovor predsednice Metke Zupanek ob zaključku mandata

Objavljeno .

Metka Zupanek 2107 03 29m

Ko se upokojimo in se poslovimo od sodelavcev, stopimo v novo obdobje. Sprejeti moramo nov način življenja. Pravimo, da stopimo v tretje življenjsko obdobje. To nam prinaša veliko negativnih in tudi pozitivnih sprememb. Vsi smo doživljali to, da so se zrahljale vezi z nekdanjimi sodelavci, da nimamo več pomembne vloge v družbenem življenju in da se nam prazni družinsko gnezdo. To obdobje nam prinaša tudi mnoge dobre - pozitivne spremembe. Imamo več svobode, več prostega časa, in lahko počnemo in ustvarjamo tisto kar v času zaposlitve nismo mogli.

Prvi program za bogatejšo jesen življenja starejših sem pripravila pred več kot 20 leti. Nekaj let kasneje, ko sem tudi sama postala upokojenka, smo leta 1997 imeli ustanovni občni zbor. Vesela sem, da so nekateri udeleženci tega ustanovnega občnega zbora še vedno aktivni člani Lipe.

Prvo leto je društvo delalo v okviru Delavske univerze. Drugega decembra 1998 smo stopili na samostojno pot. Ob tej priliki se želim zahvaliti vsem, ki so mi pomagali orati prve brazde razvoja naše Lipe. Posebna zahvala velja prvi tajnici društva Ivanki Zajc Černe, Anki Cerar, ki je poleg drugih aktivnosti vseskozi vodila računovodske naloge, Zlatki Levstek, ki je pričela in še vedno bogati našo literarno dejavnost, Eli Košir, ki je položila temelje naše športne dejavnost, Silvi Mizerit, ki je lektorirala in strokovno uredila vse naše literarne zbornike, Janki Jerman, ki svoje organizacijske in ustvarjalne sposobnosti nesebično deli med člane našega društva, Miri Jarc, eni prvih članic Lipe, ki je pomembno poskrbela za povezavo domžalskih in kamniških članov, žal že pokojni Mariki Sešek, ki je s svojo umirjenostjo in razgledanostjo usmerjala moje večkrat prehitre reakcije, Albertu Mizerit, ki je programiral računalniški program, ki ga še vedno uporabljamo. Zahvala velja tudi in našim predavateljem, ki so položili temelje izobraževalne dejavnosti: Dušici Kunaver, Veri Leban Sambolec, Mojci Vilar in žal že pokojni Meti Kompoš.

Ob koncu se želim zahvaliti za dobro sodelovanje in strokovno delo članom predavateljskega aktiva in vam dragi animatorji in člani Lipe. Mislim, da smo s skupnim delom popeljali Društvo Lipa med največje in najboljše UTŽO Slovenije.

Spoštovani, po več kot dvajsetih letih priprav in organizacije izobraževalnih, kulturnih, športnih in humanitarnih dejavnosti Društva Lipe, želim predati te naloge v druge roke. Prepričana sem, da je gospod Marijan Ravnikar najboljša kadrovska zamenjava. Njegova življenjska in poslovna pot ni bila posuta s cvetjem. Z vestnim delom in študijem ob delu je napredoval od galanterijskega delavca do namestnika ravnatelja v Srednji šoli Domžale in ima tudi bogate strokovne in družbeno-politične izkušnje in povezave. 

Marjan, želim ti veliko uspeha in pozitivnih sprememb pri vodenju naše Lipe. Prepričana sem, da boš čez dvajset let naslednjemu predsedniku izročil Lipo še v boljši programski in finančni kondiciji kot ti jo sedaj izročam tebi jaz.

Metka Zupanek

Domžale, 29. marca.2017 

predsednika lipe 2017m

Redni letni zbor članov društva Lipa - 2017

Objavljeno .

V sredo, 29. marca 2017, je bil redni letni zbor članov društva Lipa – z obsežnim dnevnim redom.

Najprej je predsednica društva Metka Zupanek poročala o delovanju društva v preteklem letu. Društvo uspešno nadaljuje s svojimi dolgoletnimi dejavnostmi, dodaja pa jim tudi vedno nove vsebine. Poudarila pa je tudi, da društvo čedalje težje usklajuje svoje prihodke z vedno višjimi stroški, katerim se je pridružilo še plačevanje davka na dodano vrednost.

Sledilo je poročilo o finančnem poslovanju, poročilo nadzornega odbora in poročilo verifikacijske komisije.

V razpravi na poročila so razpravljavke najbolj izpostavile problem (pre)visokih šolnin, kar naj vodstvo društva do začetka novega šolskega leta ponovno prouči in poišče ustrezne rešitve.

V programu za letošnje leto je predsednica najbolj izpostavila dejavnosti v predpočitniških mesecih, ki jih je veliko na vseh društvenih področjih.

Naslednja točka dnevnega reda je postregla s presenetljivo spremembo v društvu. Predsednica Metka Zupanek po dvajsetih letih dejavnega predsednikovanja prepušča vodenje društva Marjanu Ravnikarju, ki bo to zahtevno dolžnost prevzel 1. julija 2017. Zbor je z glasovanjem potrdil tudi še nekaj manjših kadrovskih sprememb v organih društva.

Po izvolitvi se je novi predsdnik društva na kratko predstavil, predsednica Metka Zupanek pa se je zahvalila svojim dolgoletnim sodelavcem za uspešno in požrtvovalno delo (njen nagovor preberite TUKAJ). 

Po končanem uradnem delu zbora članov je ob okusni malici sledilo prijetno prijateljsko srečanje.

(Opomba: zapisnik rednega letnega zbora je na razpolago v tajništvu.)

predsednica predsednik

Na sliki: dosedanja dolgoletna predsednica Metka Zupanek in bodoči predsednik Marjan Ravnikar

Foto: Mirjana Kavčič in Branko Novak

Društvo Lipa v Vrsnem in Kobaridu

Objavljeno .

vrsno gregorcic 2017

V soboto, 25. marca 2017, so se člani Društva Lipa odpeljali na poučno ekskurzijo. Najprej so se ustavili v Vrsnem, rojstnem kraju našega velikega pesnika Simona Gregorčiča. Pred ogledom zgledno urejenega muzeja, bivalnega dela in dveh prostorov v nadstropju, je življenjsko pot in ustvarjanje pesnika podrobno predstavila krajevna kustosinja. Fotografije, slike, knjige, delno pohištvo... Zelo zanimivo.

Naslednja postaja je bil Kobariški muzej. I. svetovna vojna in Soška fronta skoraj v živo. Muzej je zelo moderen, skuša poučiti obiskovalce o nesmiselnosti vojne, saj nedolžni mladi vojaki umirajo na obeh straneh. Polni vtisov vojnih grozot so se odpeljali do vasi Robič, nekdanjega mejnega prehoda.

V gostišču so se podprli, potem pa sta jim članici literarnega krožka pripravili kratek kulturni program. Nekaj Simona Gregorčiča in nekaj svojih na temo Materinskega dneva. Lepo in poučno preživet sončen dan.

Tekst. Zlatka Levstek
Fotografije: Marjan Levstek

Janka Jerman med nagrajenimi športnimi delavci v občini

Objavljeno .

Janka Jerman

Tudi letos, kot že vrsto let, so v domžalski občini podelili priznanja najuspešnejšim športnikom in športnicam minulega leta, prav tako pa so za dolgoletno delo nagradili številne športne delavce.

Med nagrajenimi je tudi naša dolgoletna članica Janka Jerman.

Priznanje je prejela za osemnajstletno delovanje v našem društvu, kjer vodi športno dejavnost članov društva. Svojo skrb posveča pohodništvu, vodi skupino telovadbe in sodeluje pri kolesarjenju.

Njeno delo je priznano tudi v krajevni skupnosti Radomlje, kjer vodi telovadbo za starejše krajane.

Janka Jerman je predana svojemu delu, ki ga opravlja brez plačila, toda strokovno in odgovorno.


webstat admin