Vigred med strunami v Radomljah

Objavljeno .

Društvo Lipa Domžale, univerza za tretje življenjsko obdobje je 13. aprila 2024 v soorganizaciji Občine Domžale, JSKD območne izpostave Domžale in Društva Citroprekelj Bela krajina že tretje leto po vrsti izvedlo prireditev Vigred med strunami.

2024 04 30 foto Vigred Radomlje supinska

Citrarjev in kitaristov je v društvu Lipa vsako leto več in vsako leto jih tudi več nastopa. Vodita jih Damjana Praprotnik in Jasmina Levičar. Na prireditvi so skupaj nastopile citrarska skupina Kresničke in kitarska skupina Tesere ter citrarska skupine Sončnice in kitarska skupina Tempo. Skupine so predstavile pesmi, ki so se jih naučile v novem šolskem letu. Občinstvo so razveseljevale tako z igranjem kot tudi s petjem. Med gostujočimi skupinami so občinstvo najbolj navdušili otroci iz skupine Citroprekelj Bela krajina pod vodstvom Damjane Praprotnik in Anite Veršec. Na prireditvi je nastopila tudi skupina Luš’ne citrarke, ki delujejo pod okriljem Univerze za tretje življenjsko obdobje Šentjur pod vodstvom Jasmine Levičar. Skupina je predstavila tudi igranje na mandolinske citre.

Veličastno je bilo slišati vse združene skupine v zadnjem delu prireditve. Združili so se zvoki citer, kitar in oprekljev. Združili so se zelo mladi, mladi in starejši. In združile so se skupine iz treh koncev Slovenije. Navdušeni niso bili le poslušalci ampak tudi vsi nastopajoči. Vigred torej združuje in navdušuje.

2024 04 30 foto Vigred Radomlje Citroprekelj 2024 04 30 foto Vigred Radomlje Kresničke in Tessere2024 04 30 foto Vigred Radomlje sk. iz Šentjurja 2024 04 30 foto Vigred Radomlje Sončnice in Tempo 2024 04 30 foto Vigred Radomlje supinska

Avtorica: Mija Jerman, kitaristka skupine Tempo; Foto: Društvo Lipa Domžale