Deset let društva Lipa

Objavljeno .

Pregled dejavnosti v letu 2006-07:

Izobraževanje:

Na prvem mestu so jezikovni tečaji:

- angleščina
- nemščina
- italijanščina
- španščina
- francoščina
- ruščina

10 tečajev
5 tečajev
5 tečajev
2 tečaja
1 tečaj
1 tečaj

128 slušateljev
53 slušateljev
34 slušateljev
13 slušateljev
10 slušateljev
10 slušateljev


Skupaj je na jezikovnem področju 24 oblik, ki jih obiskuje 248 slušateljev.

K splošnemu  izobraževanju prištevamo še:

- umetnostno zgodovino
- zgodovino in kulturo drugih narodov
- zgodovino religij
- psihologijo
- medsebojne odnose in osebnost. rast
- računalništvo
- masažo
- astrologijo
- različne krajše oblike

1 tečaj
1 tečaj
1 tečaj
1 tečaj
1 tečaj
3 tečaji
1 tečaj
2 tečaja
5 delavnic

32 slušateljev
26 slušateljev
34 slušateljev
17 slušateljev
15 slušateljev
24 slušateljev
15 slušateljev
22 slušateljev
60 udeležencev

 

V 16 oblikah je vključenih 245 slušateljev.

Na  kulturnem področju  se člani zbirajo v:

- pevskem zboru
- harmonikarskem kvartetu
- likovnih krožkih
- literarnem krožku
- keramičarskem krožku
- izdelavi punčk UNICEF
- recitatorji in pravilen govor

1 oblika    
1 oblika
2 krožka
1 krožek
2 krožka
1 krožek
1 krožek

25 članov 
4 člani
24 članov
25 članov
21 članov
23 članov
8 članov

Na kulturnem področju deluje 9  skupin, v katere je vključenih 130 udeležencev.

Kulturna dejavnost in ustvarjalnost naših članov se kaže na številnih kulturnih prireditvah za člane društva, oskrbovance v domovih za starejše občane,  organiziramo literarne večere, srečanja s slovenskimi pesniki in pisatelji, vsako leto izdamo literarni zbornik,  udeležujemo se literarnih natečajev za seniorje in organiziramo dva ekstempora za naše člane likovnih krožkov. Naši člani sodelujejo tudi na ekstemporih, ki jih organizirajo druga društva. V šolskem letu 2006 - 07 smo organizirali tri likovne razstave in dve razstavi keramičnih izdelkov in UNICEF-ovih punčk.

Šport in rekreacija:

- kolesarjenje
- pohodništvo
- smučarski teki
- telovadba
- joga
- plesna rekreacija
- orientalski ples

1 skupina
2 skupini
1 skupina
1 skupina
1 skupina
1 skupina
1 skupina

15 članov
70 članov
12 članov
36 članov
33 članov
8 članov
9 članov

V 8 različnih oblikah športno-rekreacijske dejavnosti  je  vključenih preko 183  udeležencev.

Na področju športa in rekreacije organiziramo vsako leto tudi:
- zimsko šolo v naravi s športnim tekmovanjem v veleslalomu, smučarskih tekih, sankanju in slikarskim ekstemporom;
- letno šolo v naravi z izobraževalno, kulturno in športno vsebino.

Zelo dobro so pripravljene in obiskane študijske ekskurzije in potovanja. V minulem šolskem letu smo imeli 9 študijskih potovanj, ki se jih je udeležilo 663 članov.

Seštevek vseh različnih oblik dela je 68 in vanje je bilo vključenih preko 1400 članov Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale.

Delo  vodimo in organiziramo prostovoljno, nimamo redno zaposlenih in plačanih delavcev.
Strokovno delo opravlja 22 zunanjih sodelavcev.

Lipa  je ozelenela in  vzcvetela. Svoje veje širi med vse tiste, ki ljubijo znanje, kulturo, pesem, šport, rekreacijo, predvsem pa dobro družbo in prijateljstvo.
Spoštovani člani Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale, ponosna sem na vašo ustvarjalnost, na hotenje, da spoznate nekaj novega, nepoznanega, da obogatite svojo življenjsko jesen z bogato kulturno dejavnostjo in da skrbite za svoje zdravje in telesne sposobnosti.

Ob deseti obletnici Univerze za tretje življenjsko obdobje  vam iskreno čestitam.

Metka Zupanek, predsednica društva Lipa