Pokrovitelji, sofinancerji in ostali sodelujoči

Objavljeno .

Naše delovanje in razvoj so podprli naslednji sofinancerji:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

grb domzaleObčina Domžale

grb kamnikObčina Kamnik

grb mengesObčina Mengeš

grb moravceObčina Moravče

grb trzinObčina Trzin

grb komendaObčina Komenda

grb lukovicaObčina Lukovica

Javni sklad za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Domžale
delno sofinancira nekatere naše prireditve.
Terme Snovik našim članom omogočajo cenejše kopanje in
ostale storitve v skladu s sklenjenim dogovorom.
Srednja šola Domžale nam omogoča izvedbo krajših, dvotedenskih (brezplačnih)
računalniških izobraževanj naših članov.
Knjižnica Domžale omogoča različne predstavitve
našim članom, zlasti Literarnemu krožku.
Univerza za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje Ljubljana nam nudi strokovno
pomoč pri izvajanju naše dejavnosti.
Mreža Slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje nam omogoča dejavno
sodelovanje in povezovanje v Svetu mreže.
Prostovoljci, člani društva, sodelujejo brezplačno pri kulturnih, športnih, humanitarnih
informativnih in fotografskih dejavnostih ter medgeneracijskem povezovanju.
Društvo Šola zdravja Domžale: članice sodelujejo v skupini plesalk ljudskih plesov
(Češminke) in društvo pa delno sofinancira najem prostora za vadbo.

Prav vsem se zahvaljujemo!