Častni člani univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale

Objavljeno .

Predstavljamo ljudi, ki so pomembno vplivali na začetek dela našega društva ter v njej sodelovali s svojimi življenjskimi izkušnjami:

Metka Zupanek

Metka Zupanek Med vojno, leta 1942, rojena Dolenjka je otroštvo kot Gorenjka preživela na Blejski Dobravi, nato so jo šola, kariera, mož, družina in dom prizemljili v Domžalah. Želja spoznavati novo, neznano in koristno, jo je popeljala na pot vseživljenjskega izobraževanja. Ob delu je pridobila pedagoško – andragoško znanje na Pedagoški fakulteti. Zadnjih dvajset delovnih let je bila vodja izobraževanja in direktorica Delavske univerze v Domžalah.

Po upokojitvi, leta 1997, jo je to znanje napeljalo tudi k ustanovitvi univerze za ljudi v tretjem življenjskem obdobju, kjer starejši lahko najdejo izpolnitev svojih želja na izobraževalnem, kulturnem in športnem področju, ali celo pri šivanju punčk za Unicef.

Društvo Lipa je torej dete Metke Zupanek, katero je v dvajsetih letih vodenja popeljala preko poporodnih težav in pubertete do zdravega, razumnega, razgledanega otroka. Z njeno požrtvovalnostjo, razdajanjem in predanostjo je Lipa živela, se širila, cvetela in postala druga največja Univerza za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji.

Po dvajsetih letih je vodenje predala, je pa še vedno aktivna članica. UO Društva Lipa jo je leta 2018 zasluženo soglasno sprejel za svojo častno članico, potrdil pa OZ društva.


Zlatka Levstek
Radomlje, 16. april 2019Stane Habe

Gospod prof. Stane Habe, glasbenik in kulturni delavec, je s svojo bogato življenjsko potjo zapustil neizbrisno sled v Občini Domžale in tudi v Društvu Lipa. Med nas je prinesel ljubezen do glasbe in zborovskega petja.
Stane Habe se je rodil leta 1920 na Vrhniki, od koder je v Domžale prišel leta 1952.
Bil je ustanovitelj in voditelj številnih pevskih zborov, v katerih je posebno skrb namenjal prepevanju narodnih in ljudskih pesmi. Več desetletij je prizadevno vodil Glasbeno šolo Domžale, ki je pod njegovim vodstvom dosegla lepe uspehe.
Za svoje prizadevno delo je bil odlikovan s številnimi priznanji. Leta 1993 je bil imenovan za prvega častnega občana Občine Domžale, leta 1998 pa za častnega člana Društva Lipa - Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale.

Stane Habe

Milan Flerin

Rodil se je leta 1915 v Domžalah. Svoje življenje je namenil šolstvu.  Bil je velik pristaš vse življenjskega izobraževanja, kar je dokazal tudi kot ustanovitelj večerne Ekonomske šole za odrasle.
Gospod Milan Flerin je s svojim vsestranskim delom, z izjemno avtoriteto, razgledanostjo in bogatim organizacijskim in strokovnim znanjem vplival na vsestranski razvoj šolstva, kot samega mesta in občine Domžale Bil je častni član Občine Domžale.  Društva Lipa - Univerze za tretje življenjsko Domžale ga je za njegove zasluge  imenovala leta 1998 za svojega častnega člana..
V uvodu drugemu zborniku na pot je med drugim napisal:
"Program društva Lipa z vsemi svojimi ponujenimi aktivnostmi,  omogoča vsem, ki čutijo veselje do dela, da te svoje ambicije uresničijo in se dokazujejo v okviru društva.
Danes društvo Lipa nudi možnosti zadovoljevanja kulturnih in družbenih potreb ter aktivnega dela na različnih področjih, kjer prihajajo do izraza sposobnosti posameznika, ki so bile v preteklosti, to je v času njihovega aktivnega delovanja nepriznane, ovirane v razvoju ali zanje ni bilo ne razumevanja ne časa."

Milan Flerin

Ela Košir

je s svojim neutrudnim delom šest desetletij pomembno vplivala na razvoj športa in rekreacije v občini Domžale. Sama je bila aktivna telovadka, voditeljica orodne telovadbe, košarke, atletike in drugih športov. Tudi po upokojitvi je z veliko ljubeznijo vodila športne aktivnosti in tekmovanja  mladih s posebnimi potrebami. V društvu Lipa je položila temelje za športno in rekreativno dejavnost članov. Bila je prva, ki je  vodila kolesarjenje in športne gimnastike.
Za častno članico Univerze za tretje življenjsko obdobje je bila imenovana leta  2004

Ela Košir

Mara Vilar

Na zaključnem Lipinem izletu 7. junija 2013 je bil podeljen naziv častne članice društva priznani in
zaslužni kulturni delavki Mari Vilar.

mara vilar

Več o Mari Vilar: http://www.domzalec.si/samo-ena-in-edina-je-moravska-mara-in-imamo-jo-v-domzalah

Silva Mizerit

Upravni  odbor Lipe Domžale je na svoji redni seji  dne 28. avgusta 2013 sprejel sklep, da se Silva Mizerit  imenuje za častno članico društva Lipa.

Silva Mizerit, upokojena profesorica slovenskega in angleškega jezika, je aktivna članica Lipe od ustanovitve dalje, nekaj let tudi članica Upravnega odbora. Je odlična pesnica in pisateljica, vpeta v strokovno delo Literarnega krožka Lipe že vseh 15 let. V tem času je izdala je 4 pesniške zbirke in knjigo pravljic, dobila številne nagrade in priznanja na literarnem področju doma in v tujini. S poezijo je sodelovala v vseh 13 zbornikih Lipe, pa tudi pri urejanju in predvsem lektoriranju prispevkov za te zbornike.

Z zasluženim priznanjem  jo je s cvetočo orhidejo počastila predsednica Metka Zupanek na širšem sestanku članov Lipe dne 11. septembra 2013. Vsi člani Literarnega krožka in tudi Lipe smo ponosni nanjo in čestitamo k imenovanju.