Univerza za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale je z delom pričela spomladi 1997

Objavljeno .

Univerza za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale je z delom pričela spomladi 1997 v okviru Delavske univerze oz. ISCG Domžale.

Prve izobraževalne oblike so bili tečaji:

- nemščina
- angleščina
- konverzacija  nemščine
- konverzacija  angleščine
- literarni krožek

1 tečaj  
1 tečaj 
1 tečaj  
1 tečaj   
1 skupina

16 slušateljev 
20 slušateljev  
4 slušatelji   
4 slušatelji  
5 članic

mentor:  Višnja Maslovarić
mentor : Dušica Kunaver
mentor:  dr. Peter H. Weil
mentor: dr. Peter H. Weil 
mentor:  Zlatka Levstek

Skupaj pet oblik, ki jih je obiskovalo 49 slušateljev.

V prvem letu je bil zagotovo naš največji uspeh izdaja  literarnega zbornika JUTRI BO SIJALO. Pri izdaji sta nam bila v veliko oporo in finančno pomoč Dom upokojencev Domžale in Dom počitka Mengeš. Lahko rečem, da je bil ta zbornik naše skupno delo, saj so med avtorji bile tudi oskrbovanke obeh domov. Naše prvo literarno delo je podprla tudi Občina Domžale in takratna županja gospa Cveta Zalokar-Oražem, ki je s spremno besedo zbornik pospremila med bralce.

Kmalu se je pokazalo, da se neprofitna dejavnost Univerze za tretje življenjsko obdobje ne ujema s profitno usmerjenim ISCG -ejem. Stopili smo na samostojno pot. Najeli smo prostore na Kolodvorski 8 v Domžalah, obnovili že odpisane šolske klopi, stole in nekaj druge potrebne  opreme. Izobraževalno sezono 1998/99 smo  pričeli v obnovljenih prostorih z novimi programi in z znatno večjim številom članov.

Urediti je bilo potrebno še pravne formalnosti in 2.decembra 1998 smo z ustanovnim občnim zborom postali samostojno Društvo za izobraževanje Lipa Domžale.

Članstvo se je večalo. Vsako leto za približno 80 novih članov. Program Univerze za tretje življenjsko obdobje LIPA Domžale je usmerjen v izobraževanje, kulturo, šport in rekreacijo, lahko bi  rekli, da skrbimo za glavo, dušo  in  telo.

Na sliki: ustanovni občni zbor - bilo nas je 23 članov.

ustanovni zbor Lipa