Status društva

Objavljeno .

Društvo Lipa je pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju izobraževanja, kulture in športa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na podlagi 207. On 220. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, in 82/13 in 16. člena Zakona o držav upravi (uradni list RS, št 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) v povezavi z drugim odstavkom 7. člena Zakona o nevladnih organizacijah ( Uradni list RS, št. 21/18) izdaja naslednjo

ODLOČBO

Društvu LIPA - Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale, Ljubljanska 58, 1230 Domžale, se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in športa. Številka odločbe 0140-88/2018/299 in prične veljati z 18.6.2019.

S podelitvijo statusa nevladne organizacije v javnem interesu preneha veljati odločba št. 0140-33/2014/11 statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, ki je bila izdana 13.4.2015.

Društvo LIPA-U3ŽO Domžale