Ustvarjamo - literarni krožek

Nekaj se je razvozlalo v meni,
spletlo se je v droben stih,
pretih,
da bi iskal odmev.
Le dneva nerojenega odsev.


Je ena prvih skupin v našem društvu, saj smo se začele zbirati že leta 1997. Sprva nas je bilo pet,  potem vsako leto več in zdaj nas je že okrog dvajset. Vsa leta se dobivamo ob sredah. Dve sredi v mesecu prebiramo svoje pesmi, se o njih pogovarjamo, si kaj svetujemo. Da laže dobimo navdih, nam naša voditeljica Zlatka Levstek ob vsakem srečanju predlaga dve temi, o katerih potem razmišljamo in pišemo: pesmi, prozo, humoreske, aforizme,...  Eno sredo na mesec pod vodstvom Silve Mizerit posvečamo učenju: ponavljanju slovničnih pravil, branju poezije tujih avtorjev in pogovoru o njej, spoznavanju teoretičnih poglavij poetike, govorimo o  naših pesnikih, ...  Eno sredo pa pod vodstvom Anice Gladek razpravljamo o knjigah, ki smo jih prej prebrale.
Po končanem srečanju vsakokrat še poklepetamo ob kavici. Dvakrat letno praznujemo rojstne dneve, ne v kaki gostilni, ampak kar >doma< v razredu ob dobrotah, ki jih pripravimo same. Ker se med seboj imenitno razumemo in bi težko zdržale kar tri mesece brez srečanj, se dobivamo enkrat na mesec tudi med počitnicami in si priredimo "literarno dopoldne ob kavici".

Že prvo leto smo izdale prvi literarni zbornik JUTRI BO SIJALO. Sledil je vsako leto nov zbornik: JESEN POD LIPO,  JESENSKI ŠOPEK, AJDA ZORI, MELJEMO, AJDOVA POGAČA, ČAS TEČE, SPOMINI OSTAJAJO, BESEDE V VETRU, letošnji ODMEVI MLADOSTI je že deseti. V prvih dveh  smo objavile samo naše prispevke,  v naslednjih  pa smo povabile k sodelovanju tudi ustvarjalce z drugih univerz za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji.

Kmalu smo se začele udeleževati natečajev za seniorje, ki jih je razpisoval  Kulturni sklad RS za kulturne dejavnosti. Ker smo bile uspešne, so nas večkrat izbrali med najboljše in nas povabili na večdnevne literarne delavnice v raznih krajih Slovenije. Doslej je bilo tam že osem naših članic, nekatere večkrat. Udeleževale smo se letnih pesniških maratonov  v Mariboru in Ljubljani, kar štiri od nas so bile med dvanajstimi finalisti prvega pesniškega turnirja v Mariboru, dobivale smo nagrade na raznih natečajih (revije Mladika v Trstu (3), radia Ognjišče (7), na natečaju za multimedijsko ustvarjanje v Turnišču (2), na haiku natečajih doma in v tujini (2), na natečaju revije Litera za otroško poezijo smo bile tri med dvanajstimi finalisti, na festivalih humorja v Rogaški slatini smo večkrat prišle v finale; objavljale smo v mnogih zbornikih, antologijah in revijah doma in v tujini (Hrvaška, Srbija, Bolgarija, Francija, Japonska, ZDA, Belgija), na medmrežju, na radiu v literarni oddaji Literarni nokturno (nekatere že po petkrat in več).  Mnoge od nas sodelujejo tudi v zbornikih Literarnega društva upokojencev Slovenije LIKUS iz Maribora. Smo članice LIKUSA, Mariborske literarne družbe, Haiku društva Slovenije, kjer smo zelo uspešne. Haikuja dveh od nas  sta objavljena v Antologiji  slovenskega haikuja. Aktivno delujemo v kulturnih društvih v domačih krajih pri društvih upokojencev in še kje. Vsako leto obiskujemo domove upokojencev in jim skupaj s pevskim zborom polepšamo dneve, nastopamo na otvoritvah razstav članov našega društva, na proslavah v okviru občine in še kaj bi se dalo povedati.

In ne nazadnje - izdale smo že kar šestindvajset samostojnih pesniških zbirk.

Silva Mizerit


Naše zbornike so s toplimi  besedami  pospremili med bralce:

JUTRI BO SIJALO,  prvi zbornik, 8 avtorjev

Cveta Zalokar - Oražem, županja
Peter Kuhar, literarni ustvarjalec
prof. dr.Ana Krajnc, ustanoviteljica univerz za tretje življenjsko obdobje

JESEN POD LIPO, drugi zbornik, 19 avtorjev

Prof.Milan Flerin, častni občan Občine Domžale,
častni član Lipe
Vladimir Kocjančič, kulturni delavec,  radijski urednik

JESENSKI ŠOPEK, tretji zbornik, 30 avtorjev

Marjan Pungertnik, pisatelj,  mentor, založnik

AJDA ZORI, četrti zbornik, 41 avtorjev

Mimi Malenšek, pisateljica
prof. Dušica Kunaver, avtorica knjig o učenju in  slovenskem ljudskem izročilu

MELJEMO, peti zbornik, 51 avtorjev

Matjaž Brojan, novinar, pesnik in pisatelj

AJDOVA POGAČA, šesti zbornik, 47 avtorjev

Janko Moder, prevajalec, publicist

ČAS TEČE, sedmi zbornik, 63 avtorjev

prof. Marjan Gujtman, direktor knjižnice

SPOMINI OSTAJAJO, osmi zbornik, 54 avtorjev

Milan F. Marinič, direktor Kulturnega doma

BESEDE V VETRU, deveti zbornik, 54 avtorjev

mag. Ivan Sivec, pisatelj in publicist

ODMEVI MLADOSTI, deseti zbornik, 62 avtorjev

Cveta Zalokar - Oražem, poslanka v državnem zboru

Članice literarnega krožka so v letih 2011 in 2012 objavljale veliko svojih del na blogu Zlato klasje
za ogled kliknite http://www.rtvslo.si/blog/zlato-klasje