Razstava čipk Klekljarskega društva Čebelica in Klekljarske skupine Slamnice

Objavljeno .

KDČ razstava nov2022 01Klekljarsko društvo Čebelica je ob 15 letnem delovanju konec novembra 2022 pripravilo pregledno razstavo klekljanih čipk v Lončarjevem muzeju na Podborštu pri Komendi.

V goste smo tudi letos povabili Klekljarsko skupino Slamice, ki deluje v okviru LIPE Domžale, Univerze za tretje življenjsko obdobje. Predstavili so se z razstavo Čipke plešejo pod mentorstvom Marije Rupert. Otvoritve razstave so se udeležili ljubitelji čipk, predstavniki klekljarskih društev in sekcij, predstavniki občine Komenda, Društva Lipe Domžale, z glasbo pa so kulturni dogodek obogatili priznani slovenski citrar Tomaž Plahutnik in pevci Fantje z vasi. Po kratki predstavitvi delovanja društva sta prisotne pozdravila in izrekla čestitke za uspešno delovanje društva in klekljarske skupine tudi predsednik Društva Lipa Domžale, g. Marjan Ravnikar in direktorica Občinske uprave občine Komenda ga. Majda Ravnikar.

Klekljarsko društvo Čebelica je bilo ustanovljeno na pobudo takratne članice skupine ročnih del, ki je delovala v Mostah pri Komendi, mentorice klekljanja in današnje častne predsednice društva Stane Pibernik. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom druženja in povezovanja ob učenju tehnik klekljanja. Ustvarjanje prelepih čipk pa nas je povezalo tudi z drugimi umetniškimi ustvarjalci, s šiviljami, likovniki, glasbeniki. Sodelujemo tudi z drugimi društvi in posamezniki. Pri postavitvah razstav že tradicionalno sodelujemo z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale. V razstavnem prostoru v Lončarjevem muzeju na Podborštu smo v preteklosti pripravili tudi skupne razstave z mojstrico izdelovanja vezenin in gobelinov Vido Kralj, z mojstrico izdelovanja rišeljejev Zofijo Grmšek pa imamo stalno razstavo na čebelnjaku Petra Pavla Glavarja v Komendi, ki ga upravlja istoimensko čebelarsko društvo. Naša najstarejša članica Nežka Erce (bliža se devetdesetemu letu) je letos izdelala čipke za oltarne prte za cerkev v Mostah pri Komendi, umetniško delo je z všitjem čipk dopolnila šivilja Slavka Lončar. Sodelujemo tudi z drugimi klekljarskimi društvi in sekcijami z ogledi razstav, s sodelovanjem na natečajih in tekmovanjih, z izmenjavo izkušenj, nakupi literature in vzorcev. Z organizacijo razstav v občini Komenda in v drugih krajih se povezujemo z občani oziroma širšo javnostjo. Naše članice so aktivne v mednarodni organizaciji za klekljano in šivano čipko OIDFA. Ponosni smo, da je tudi naše društvo sodelovalo pri nominaciji za vpis Klekljanje čipk na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pri UNESCO. Vpis je bil izveden v letu 2019, dejavnosti je vodila Afrodita Hebar Kljun, Klekljarsko društvo Čebelica je pri aktivnostih za vpis zastopala Marija Rupert. Na tokratni pregledni razstavi je bil na ogled izbor klekljanih čipk po tematskih sklopih, ki smo jih ustvarili v zadnjih letih. Ob čipkah so bili na ogled plakati, iz katerih so razvidne teme razstav, ki sta jih oblikovali Vida Jenko in Katja Lončar, ter pesmi, ki jih je naša članica Štefka Oblak posvetila vsaki razstavi posebej.

Za uspešno delovanja društva gre zahvala vsem članicam in članom za vsak premet s kleklji pri ustvarjanju umetnin, za mentorsko pomoč, delo v upravnem odboru, sodelovanje pri pripravi razstav, za meddruštveno povezovanje in promocijo društva izven občine ter v tujini.

Bernarda Hozjan, predsednica Klekljarskega društva Čebelica

IMG 20221125 191037

IMG 20221125 191041

IMG 20221125 191048

KDČ razstava nov2022 1jpg

IMG 20221125 190825