Umetnostna zgodovina

Študijski program Društva Lipa Univerze za tretje življenjsko obdobje v Domžalah je že vse od ustanovitve Društva leta 1997 vseboval tudi umetnostno zgodovino.

Umetnost spremlja človekovo življenje, ga bogati in izpolnjuje. Človeka spremlja že od pradavnine, se spreminja in vedno prinaša kaj novega. Namen programa je spoznavanje umetniških stvaritev, avtorjev, okoliščin nastanka, umeščanje v stilna obdobja ter razvijanje kritičnih estetskih sodil na področju umetnosti. Osnovna metoda je predavanje, ki ga dopolnjujejo obiski galerij, muzejev, razstav in ekskurzije.

Prva bolj množična skupina, okrog 30 slušateljev, je obiskovala program umetnostne zgodovine že v šolskem letu 1997/1998. Mentorica je bila Nadja Jerman Blatnik, prof.  umetnostne zgodovine in slavistike. Slušatelje, ki so se jim v naslednjih letih pridružili še novi, je spremljala štiri leta. Vsebina programa je bila pregled stilnih obdobij od antike do današnjih dni.

V šolskem letu 2001/2002 je mentorstvo prevzela Mia Oter, prof. umetnostne zgodovine in slavistike. Ostala je dve šolski leti, potem pa je odšla na podiplomski študij v tujino. Vsebina programa: temeljni pojmi umetnostne zgodovine, biblijska in krščanska ikonografija, simbolika števil in cvetja, slovenska umetnost.

V šolskem letu 2004/2005 je mentorstvo že zelo okrepljene skupine slušateljev prevzela Maruška Markovčič, univ. dipl. etnologinja in prof. umetnostne zgodovine. Za izvedbo programa je skrbela dve in pol šolski leti, potem pa je zaradi nadaljevanja študija (magisterij) poiskala zamenjavo. Vsebina programa: umetnost od prazgodovine do renesanse.

V drugi polovici šolskega leta 2006/2007 je mentorstvo prevzel Robert Simonišek, prof. umetnostne zgodovine in univ. dipl. filozof, ki tudi nadaljuje podiplomski študij. Je tudi pesnik, kritik in novinar. Vsebina programa: renesansa, barok, klasicizem.

V šolskem letu 2007/2008 je študijski program umetnostne zgodovine izveden desetič.

Teoretični del oziroma predavanja pa Lipa povezuje z "delom na terenu" - ekskurzijami. Vsak mesec organizira enodnevne izlete, na katerih udeleženci spoznavajo Slovenijo in sosednje dežele in njihovo naravno in kulturno dediščino. V vsakem šolskem letu pa organizira tudi daljše izlete, ki so izbrani tako, da je povezovanje teorije in prakse kar najboljše: študijski ogledi razstav, muzejev, samostanov, cerkva, gradov, ...

Nekaj izletov, ki jih je Lipa organizirala v letih delovanja:

Enodnevni izleti:
Kamnik, Škofja Loka in Crngrob, Kranj, Radovljica, Koroška, Bela Krajina, Štajerska, Prlekija, Prekmurje, Primorska, Istra, Trst, Benetke, avstrijska Koroška,, Porabje,  Zagreb.

Daljša potovanja:
Turčija, Južna Anglija, Egipt in Sinaj, Provansa, Azurna obala, Pariz in dolina Loare, Normandija, Baltiške dežele s Petersburgom in južno Skandinavijo, Mehika.

Za brezhibno pripravo in izvedbo izletov in potovanj je skrbela Marika Sešek. Njihov opis pa je v verzih podala Janka Jerman. Video in DDV posnetke izletov in potovanj sta pripravili Minka Lenarčič in Metka Zupanek.

V letu 2007/2008 so načrtovana potovanja v Španijo, Portugalsko in na Irsko.

Marika Sešek in Breda Jakopič