Astrologija

Namen tečaja Osnove astrologije je bil spoznati najosnovnejše pojme, ki jih srečujemo pri razlagi rojstne in drugih astroloških kart.   Na zadnjem, 10. srečanju smo se lotili ročnega izračuna horoskopa. Spoznali smo pomen rojstnih podatkov, zgodovino koledarja, razliko med sončevim in zvezdnim dnevom, časovne pasove ter postopek ročnega izračuna horoskopa.
Žal 20-urni tečaj ne omogoča dovolj praktičnega dela in dodatnih vaj. Nekateri udeleženci so izrazili željo po daljšem tečaju ali dodatnih delavnicah, v katerih bi teorijo praktično preizkusili na več primerih.

Udeležencem je bilo na voljo gradivo, ki so ga v rednem tečaju uporabljali slušatelji Šole astrologije AstroR. Kasneje pa je gradivo zamenjala knjiga z naslovom ASTROLOGIJA ZA VSAKOGAR I, Učbenik za osnove astrologije, katere avtorica sem sama.  Udeleženci so brezplačno prejeli Bilten Astro. Posneli smo tudi utrinek s predavanj, ki je objavljen na spletni strani www.astro.si, v rubriki Izobraževanje.

V aprilu in maju 2007 so v Društvu LIPA Domžale potekale delavnice s področja astrologije. V majhnih skupinah smo z nekaterimi slušateljicami tečaja Osnove astrologije nadgrajevale znanje o osnovnih pojmih. Teoretično znanje smo nadgradile s praktičnimi nalogami ter začele razlagati rojstne karte udeleženk. Na delavnicah so vse prisotne prispevale veliko zanimivih zamisli, zaradi česar sem čutila te delavnice kot čas posebnega, toplega in praktično uporabnega znanja.

Več udeležencev je izrazilo željo, da bi jeseni začeli z novim tečajem s področja Osnove astrologije in s tečajem Razlaga rojstne karte. Z veseljem se bom odzvala na povabilo k vodenju novih tečajev v Društvu LIPA.

Irena Stopar,  astrologinja  in  ustanoviteljica  Šole astrologije AstroR

Na sliki: Rojstna karta - horoskop

Astrologija Lipa